Onderschrijf de 10 punten voor een efficiënte en betaalbare Orde van Architecten


Met het recente institutionele akkoord heeft premier Elio Di Rupo de weg vrijgemaakt voor een definitieve splitsing van de Orde van Architecten. De vrees is echter groot dat een splitsing alleen de broodnodige hervormingen van dit beroepsinstituut niet zal aanpakken. Er is nood aan een sterke afslanking en modernisering.

We formuleerden 10 actiepunten om de Orde een nieuwe toekomst te geven - een positief verhaal naar architecten en consument. Bent u architect? Bent u betrokken partij? Onderschrijf deze 10 punten en schud mee de politiek wakker. Hoog tijd voor een renovatie.

1. Autonomie voor de Nederlandstalige en Franstalige werking met periodiek overleg voor een beperkt aantal federale materies

We streven naar twee autonome Ordes: een Nederlandstalige en een Franstalige/Duitstalige. Indien mogelijk, om budgettaire redenen, op één locatie met gezamenlijke vergaderinfrastructuur en onthaal. Er is tussen de Nederlandstalige en Franstalige werking periodiek (niet geïnstitutionaliseerd) overleg voor federale vragen, internationale werking en afstemming deontologie.2. Afschaffing van de provinciale werkingen

Er is geen enkele reden om de provinciale werkingen te behouden. Moderne communicatiemiddelen hebben ervoor gezorgd dat één aanspreekpunt per autonome vleugel voldoende is. Het vermindert de werkingskost en het aantal mandatarissen. Eventueel kan een afgevaardigde worden aangeduid voor lokale contacten.3. Strikte scheiding tussen de administratieve werking en
inhoudelijke werking van de Orde

De inhoudelijke werking van de twee autonome vleugels van de Orde van Architecten wordt aangestuurd door mandatarissen architecten. De administratieve werking (personeel, secretariaat, administratieve processen) moet worden aangestuurd door administratieve medewerkers. Zij hebben hierin autonomie en worden aangestuurd door de organen van toezicht op de werking van de Orde. Deze medewerkers moeten dringend werk maken van de modernisering van de Orde en dit op verschillende niveaus: visumstempel, adressenbeheer, inning van de lidgelden, boekhouding.4. Orgaan van toezicht op de werking van de Orde van Architecten

Zowel de Nederlandstalige als Franstalige autonome vleugels van de Orde hebben een orgaan van toezicht. Dit orgaan van toezicht bestaat uit de representatieve beroepsorganisaties van architecten, consumentenorganisaties en overheid. Deze organen doen aan kwaliteitsbewaking.5. Takenpakket van de Orde van Architecten moet tot de essentie worden beperkt

De Orde is enkel bevoegd voor stage, inschrijving op de tabel, tucht en deontologie. Gewestelijke materies (bv. ruimtelijke ordening, energieregelgeving) zijn per definitie geen taak voor de Orde van Architecten6. Professionalisering van de tuchtspraak en deontologie.
Overwicht naar magistraten

Deontologie is een dynamisch gebeuren. De deontologie moet mee evolueren met nieuwe bouwtrends en evoluties. Regelmatige enquêtes van de sector zijn essentieel. Reeds in eerste aanleg dient tuchtspraak in overwicht te gebeuren door magistraten bijgestaan door architecten. Er is slechts nog één locatie (per autonome taalvleugel) waar aan rechtspraak wordt gedaan zowel in eerste aanleg als in beroep. Het onderzoek wordt aangestuurd door professionelen bijgestaan door hierin opgeleide architecten. Het onderzoek moet fair gebeuren en met respect voor de rechten van de verdachte. (bv. bijstand door raadsman, redelijkheid bij het opvragen van dossiers). De juridisprudentie dient duidelijk te zijn. De verwerking, publicatie en het bijhouden van de vonnissen is essentieel.7. Lidgelden moeten tot het minimum beperkt blijven

De lidgelden moeten de kosten dekken van de Orde. Uit de beschrijving van het takenpakket dient perfect te kunnen worden uitgemaakt wat de werkingskosten zijn van een beroepsinstituut als de Orde van Architecten. We willen geen afzonderlijke bijkomende bijdrage voor architectenvennootschappen.8. Niet langer zitpenningen per uur maar forfaitair.
Plafonnering van vergoedingen voor mandatarissen

Bijna 1,1 miljoen euro wordt er besteed aan de kosten van architecten die als mandataris binnen de Orde optreden. Dit betekent dat de bijdrage van 2.444 architecten enkel en alleen hiervoor wordt gereserveerd. Ondanks deze hoge kostprijs is de slagkracht nagenoeg nihil en is de vergadercultuur er ingebakken.9. Professionalisering van de stage

Er is te weinig kwaliteitscontrole op de organisatie van de stage. De toegang van het beroep dient herbekeken te worden. Een erkenningscommissie beheerd door beroepsfederaties, Orde en onderwijs dient deze toegang tot het beroep te organiseren.10. Openbaarheid van bestuur

Het is evident dat tuchtprocedures intern blijven. Anderzijds dienen verslagen van commissies, vergaderingen, vergoedingen mandatarissen en begrotingen openbaar raadpleegbaar te zijn op de website van de Orde.Print deze tekst